Spilltråg

Spilltråg

Att förorena vatten i Sverige är ett brott enligt miljöbalken. Uppsamlingskärl gör att du på ett korrekt sätt kan förvara miljöfarliga ämnen.

Allt form av arbete och varje arbetsplats som använder material som utgör ett potentiellt hot mot grundvattnet, dvs lagring, fyllning, produktion, behandling eller användning av sådana produkter skall vara utformade och utrustade för att undvika förorening av grundvattnet eller någon annan skadlig effekt på vattnets egenskaper.

Volymen på uppsamlingskärlet skall vara minst 110% av volymen på den största behållaren på uppsamlingskärlet.

Skulle det uppstå ett läckage på någon av dina behållare placerade på ett uppsamlingskärl bör vätskan och det läckande fatet tas om hand snarast möjligt med passande absorbenter för att minska risk för korrosion av uppsamlingskärlet samt för att förhindra ytterligare läckage


Din varukorg
Din varukorg är tom.
Nyhetsbrev