Fatvärmare

Fatvärmare

Värmare för uppvärmning av vätskor i fat, IBC-behållare eller andra typer av behållare. Uppvärmning av många vätskor minskar vätskans viskositet vilket möjliggör en lättare hantering eller är en förutsättning för vidare användning. Vissa typer av ämnen förstörs vid lägre temperaturer och kräver därmed konstant uppvärmning. Förutom våra värmare för olika fatstorlekar och IBC-behållare kan vi erbjuda specialanpassade värmare för andra typer av behållare och kärl på offert.

Fatvärmare för fat med en volym på 25-200 liter. Finns från 530 upp till 1500 Watt med termostat antingen från 0-90°C eller 0-200°C. För uppvärmning eller kontant temperering av olika medier förvarande i fat. Specialanpassade värmare för bland annat för livsmedel och läkemedel samt EX-klassade områden.

Silkonbandvärmare för plåtfat med en volym på 25-200 liter. Finns i utförnade upp till 1500 Watt med termostat på 0-120°C. Flexibel värmare där du kan anpassa antalet värmare beroende på önskad värmeeffekt. På ett 200-litersfat kan du montera upp till 3st silikonbandvärmare på samma fat. Effektiviteten hos silikonbandvärmaren är något lägre, samt risken för brännskador från värmaren är större än vid användning av värmemantel. För 200-litersfat finns alternativet HHND som är en bandvärmare utformad som en värmemantel där du får de flexibla fördelarna med en bandvärmare (även HHND kan upp till 3st värmare monteras på ett 200-litersfat) och uppvärmningsfördelarna med en mantelvärmare.

Värmare för 1000-liters IBC-behållare finns med en, två eller tre värmeslingor på 1000 Watt vardera med en termostat på 0-90°C. För uppvärmning eller kontant temperering av olika medier förvarande i en IBC i standardutförande. Specialanpassade värmare finns för EX-klassade områden.

Värmeplattor som du placerar under behållaren med mediet du önskar värma. Kan antingen användas separat som den är för att värma upp vätskor, alternativt så kan den kombineras med bandvärmare eller en värmemantel för en effektivare uppvärmning. Värmeplatta med induktionsvärme finns för EX-klassade områden.

Isoleringshuvor för värmare minskar värmeförlusten markant vilket möjliggör en effektivare uppvärmning. Vid användning tillsammans med värmare och/eller värmeplattor minskas uppvärmningstiden, en högre temperaturhållning möjliggörs samt energikostnaden för uppvärmningen minskas. Finns för 200-litersfat samt 1000-liters IBC-behållare.


Din varukorg
Din varukorg är tom.
Nyhetsbrev